Produkty

Products 1024X300

Xydalba

  • Obszary terapeutyczne: Zakażenia
  • Substancja aktywna: Dalbawancyna
  • Xydalba 500 mg - proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji (proszek do sporządzania koncentratu).

    Szczegóły produktu leczniczego dostępne w pliku poniżej:

    Xydalba Chpl PIL LAB 221209