Polityka prywatności - kontakt i współpraca

Adobestock 427651676

Angelini jako Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić rozmaite środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ust. 1 i 2 RODO informujemy poprzez załączoną klauzulę o sposobie przetwarzania danych osobowych na podstawie umów o współpracy.

Polityka Prywatności Dot. Umów O Współpracy Z Angelini Pharma Polska

Polityka prywatności - Infolinia