Wizja, misja i wartości

Covermission&Vision

Wizja:

W Angelini Industries codziennie stawiamy na rozwój naszej organizacji jako wiodącej europejskiej spółki farmaceutycznej, która zmienia życie pacjentów na lepsze. Od 1919 roku.

 

Misja:

Naszą aspiracją jest zajęcie pozycji europejskiego lidera innowacji oraz proponowanie pacjentom i ich bliskim nowych leków i rozwiązań, aby mogli poprawić swój stan zdrowia i jakość życia.

Urzeczywistniamy naszą wizję poprzez dynamiczny rozwój naszego procesu produkcyjnego, ścisłą współpracę z najlepszymi w swojej klasie instytucjami badawczymi oraz wartościowe partnerstwa ze strategicznymi sojusznikami.

Zobowiązujemy się skutecznie opracowywać nowe sposoby leczenia zaburzeń psychicznych oraz bólu, selektywnie utrzymując naszą wiodącą pozycję w segmencie OTC.

 

Wartości:

ETYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ: dbamy o naszych pracowników, pacjentów i konsumentów. Poszanowanie najwyższych standardów etycznych leży u podstaw wszystkich naszych działań, a nasze decyzje motywowane są perspektywą długoterminową. Dążymy do zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego naszej firmy, a także do ochrony środowiska i społeczności, w których działamy.

SKUTECZNOŚĆ: każdy z nas jest odpowiedzialny za osiągnięcie celów własnych i zespołowych. Jesteśmy zdeterminowani, by działać skutecznie i dokładać w tym celu wszelkich możliwych starań bez względu na okoliczności, postępując w sposób szybki, zdyscyplinowany i przejrzysty. Dążymy do doskonałości i stale wyznaczamy sobie ambitne cele. Trudnościom stawiamy czoła z determinacją i wytrwałością.

INNOWACYJNOŚĆ: zachęcamy do opracowywania i wypróbowywania nowych, skutecznych i konkretnych rozwiązań. Kwestionujemy aktualny stan rzeczy. Zarządzamy złożonością i różnorodnością przypadków w świecie, który podlega ciągłym zmianom. Bierzemy odpowiedzialność za odważne wybory, których celem jest rozwój firmy. Uczymy się na błędach i dążymy do ciągłego doskonalenia.

ZAANGAŻOWANIE: jesteśmy pozytywnie nastawieni, zmotywowani i otwarci na nowe pomysły, style i perspektywy. Promujemy ideę współpracy w grupie. Doceniamy umiejętności i nagradzamy za osiągnięcia. Dzielimy się sukcesami naszej firmy oraz osiągnięciami zespołu i celebrujemy je.

 

Najważniejsze cechy naszego postępowania: 

UCZCIWOŚĆ: postępujemy uczciwie i przejrzyście, z zaufaniem i szacunkiem.

SKUTECZNOŚĆ: z pasją podchodzimy do jak najszybszego osiągania celów, dążąc do doskonałości bez szkody dla jakości i bezpieczeństwa.

INNOWACJA: myślimy perspektywicznie, szybko i elastycznie, eksperymentując z nowymi rozwiązaniami.

WSPÓŁPRACA: stawiamy na współpracę w ramach wysoce skutecznych zespołów.

ODWAGA: głośno wyrażamy nasze zdanie i kwestionujemy aktualny stan rzeczy, udzielając innym informacji zwrotnych i przyjmując je.

PASJA: pracujemy z pasją, energią i pozytywnym nastawieniem.