Zdrowie psychiczne

Maple Leaf 4950411 1920

Obciążenie związane z zaburzeniami psychicznymi wzrasta na całym świecie, a duża depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe i schizofrenia zaliczane są do 10 głównych przyczyn niepełnosprawności na świecie. Zaburzenia psychiczne nadal stanowią ogromne obciążenie społeczne i ekonomiczne, prowadząc do przedwczesnych zgonów oraz wpływając na funkcjonowanie i jakość życia zarówno pacjentów, jak i ich rodzin.

Tylko w Europie corocznie prawie 40% populacji zgłasza zaburzenia psychiczne lub otrzymuje takie rozpoznanie. Zdrowie psychiczne jest zatem priorytetem, który wymaga pełnego zaangażowania wielu zainteresowanych stron.* 

W ciągu ostatnich 50 lat Grupa Angelini zyskała międzynarodowe uznanie za istotne wysiłki mające na celu poprawę możliwości leczenia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi oraz za walkę ze stygmatyzacją problemów ze zdrowiem psychicznym. 

Firma odgrywa pionierską rolę w opracowywaniu leków przeciwdepresyjnych i stabilizujących nastrój, a obecnie pracuje nad nowym schematem opieki nad pacjentem, obejmującym wszystkie etapy od innowacyjnego leczenia po zaangażowanie społeczne. Zdrowie psychiczne pozostaje obszarem zaniedbywanym, a Angelini chce przyczynić się do zmiany tego stanu rzeczy, nie tylko poprzez badania i rozwój leków, ale także poprzez wsparcie wysokiej jakości projektów, takich jak HEADWAY 2023

Jest to  inicjatywa rozpoczęta pod koniec 2017 r. we współpracy z European House–Ambrosetti w celu opracowania nowego planu działania na rzecz zdrowia psychicznego. Ma ona przy tym umożliwić globalny przegląd sytuacji w Europie poprzez koncentrację na wymiarze tak społecznym, jak i gospodarczym. Ostatecznym celem jest unowocześnienie obecnego schematu postępowania w zaburzeniach psychicznych i ich leczenia, tak aby system opieki społecznej i zdrowotnej w każdym kraju mógł zagwarantować odpowiednie, skuteczne ścieżki opieki oraz pomocy, a jednocześnie promować lepszą jakość życia pacjentów i zachęcać do uzasadnionej integracji społecznej. Oczekuje się, że wywrze to także silny pozytywny wpływ na rodziny.

 

* (Wittchen, H.U., i wsp. (2011) The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. European Neuropsychopharmacology: The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 21, 655–679.)