Strategia podatkowa

Adobestock 280170734

Opublikowanie poniższych informacji następuje w wykonaniu przez Angelini Pharma Polska sp. z o.o. obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej stosownie do art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Strategia podatkowa na 2022 r. do pobrania tutaj >>

Strategia podatkowa na 2021 r. do pobrania tutaj >>

Strategia podatkowa na 2020 r. do pobrania tutaj >>