Kadra zarządzająca

  1. Jerzy Glinka

    Dyrektor ds. Finansów i Administracji, Członek Zarządu