Zakażenia

Scientifci

Do chwili obecnej choroby zakaźne pozostają jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie.

Zwalczanie tych chorób utrudnione jest przez rosnącą oporność drobnoustrojów na antybiotyki, co stanowi coraz większe zagrożenie dla zdrowia publicznego, prowadzące do wydłużenia czasu trwania choroby, niepełnosprawności i śmierci. Dlatego konieczne są działania we wszystkich sektorach administracji państwowej i społeczeństwa.

Istnieje realne ryzyko, że postępy w zwalczaniu wielu chorób zakaźnych zostaną cofnięte do ery sprzed powstania antybiotyków.

Angelini od dawna działa w obszarze zwalczania chorób zakaźnych poprzez ciągłe inwestycje w badania, które doprowadziły do powstania kilku produktów do zwalczania ostrych zakażeń różnych układów i narządów, od układu moczowego po skórę, włącznie ze szczepami opornymi.

Ponadto Angelini angażuje się w walkę z lekoopornością poprzez innowacyjne leki i komunikację wspierającą racjonalne przepisywanie antybiotyków oraz ich właściwe stosowanie. Nadużywanie środków przeciwdrobnoustrojowych oraz ich nieuzasadnione stosowanie przyśpiesza powstawanie lekooporności na całym świecie. Angelini stoi na stanowisku, że rozwój nowych leków to nie wszystko i należy przyjąć proaktywne podejście w celu zmiany niewłaściwych praktyk.