Diagnozuj i lecz - kwestionariusz PHQ-9 pomaga rozpoznać objawy depresji

Cover Severe MDD Black Diagnozuj I Lecz

Depresja to często niewidoczna, ukryta pod maskami pozorów i fałszywych uśmiechów choroba.

Przez wielu bagatelizowana, zajmuje coraz wyższe miejsce w rankingu śmiertelności. Choroba, która dotyka wszystkie pokolenia i obniża ich zdolność do funkcjonowania w każdym obszarze życia.

Depresja nie jest chwilowym obniżeniem nastroju, ale poważnym zaburzeniem psychicznym.              

W najgorszym przypadku depresja może prowadzić do samobójstwa.

„Każdego roku z powodu samobójstw umiera ponad 700 000 osób. Samobójstwo jest czwartą najczęstszą przyczyną śmierci osób w wieku 15-29 lat.” – podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Również według ich prognoz możemy spodziewać się, że do 2030 roku depresja będzie najczęstszą chorobą świata.

Największym problemem jest stopień świadomości zaburzeń psychicznych i stygmatyzacja chorych na depresję. Dlatego statystyki naszego kraju wobec innych państw europejskich wskazują na dosyć niski odsetek osób dotkniętych chorobą (statystyki Eurostatu 2019 – Polska 4,2%, a średnia europejska 7,2%). Można wyciągnąć wnioski, że mamy poważne problemy z diagnostyką.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Test PHQ-9 możesz wykonać bezpośrednio na stronie PHQ9.PL

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Z tego powodu uruchomiliśmy kampanię profilaktyczną „Diagnozuj i lecz”, poprzez którą rozpowszechniamy Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta PHQ-9, jako narzędzie pierwszej pomocy psychiatrycznej.

To drugi najczęściej stosowany kwestionariusz diagnostyczny w kierunku depresji na świecie.

Można go stosować do wstępnej diagnostyki, jak i oceny zmian zaburzeń w czasie. W walidacji narzędzia w populacji polskiej obliczono wartość graniczną 12 pkt. Jest to optymalny punkt odcięcia do przesiewowej diagnozy depresji wśród osób w wieku 18–60 lat. Wynik nie jest równoznaczny z diagnozą kliniczną, zatem jeśli respondent uzyska 12 punktów lub więcej to powinien skorzystać z pomocy specjalisty (Andrzej Kokoszka, Adam Jastrzębski, Marcin Obrębski Psychiatry 2016; 13, 4: 187–193).

Zmiany w mózgu w depresji mogą być odwracalne poprzez odpowiednie leczenie. Daj sobie szansę i sprawdź się. Diagnozuj i lecz!

Według klasyfikacji ICD-10, aby stwierdzić występowanie epizodu depresyjnego, muszą występować przez co najmniej dwa tygodnie przynajmniej dwa z trzech poniższych objawów:1

 • obniżenie nastroju,
 • utrata zainteresowań i zdolności do odczuwania radości (anhedonia),
 • zmniejszenie energii prowadzące do wzmożonej męczliwości i zmniejszenia aktywności,

oraz dwa lub więcej spośród następujących objawów:

 • osłabienie koncentracji i uwagi,
 • niska samoocena i mała wiara w siebie,
 • poczucie winy i małej wartości,
 • pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości,
 • myśli i czyny samobójcze,
 • zaburzenia snu,
 • zmniejszony apetyt.

_______________

 1. Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków: UWM „Vesalius”, 2007, s. 107–116.