Kodeks przejrzystości

Angelini Trasparenza

Angelini Industries to nowoczesna grupa, która uważnie śledzi zmiany na rynku i prognozuje przyszłe trendy, pozostając jednocześnie dumna ze swoich wartości, będących podstawą jej filozofii.

Jedną z kluczowych wartości spółki Angelini Pharma jest przejrzystość w kontaktach pomiędzy branżą farmaceutyczną a pracownikami i organizacjami służby zdrowia.

Centrala spółki Angelini jest stowarzyszona z organizacją Farmindustria (Włoskie Stowarzyszenie Firm Farmaceutycznych), należy do EFPIA (Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych), a co za tym idzie, wszystkie jej podmioty powiązane przestrzegają Kodeksu przejrzystości EFPIA dotyczącego kontaktów z pracownikami i organizacjami służby zdrowia*.

Zgodnie z Kodeksem przejrzystości EFPIA dotyczącym kontaktów z pracownikami i organizacjami służby zdrowia, przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej mają obowiązek publikować informacje na temat wszystkich świadczeń (tzw. transfer of value) przekazanych pośrednio lub bezpośrednio na rzecz pracowników i organizacji służby zdrowia, a także danych badawczo-rozwojowych.

Współpraca pomiędzy branżą farmaceutyczną a pracownikami i organizacjami służby zdrowia obejmuje różnego rodzaju działania:
1. badania i rozwój nowych leków poprzez badania kliniczne w szpitalach, na uczelniach, a także w publicznych i prywatnych instytucjach opieki zdrowotnej,
2. doradztwo naukowe,
3. kongresy i konferencje naukowe, podczas których przekazywane są informacje i najnowsze dane naukowe,
4. wspieranie konferencji i kursów w ramach ustawicznego kształcenia medycznego (CME), organizowanych przez instytucje publiczne, uczelnie, towarzystwa naukowe oraz akredytowanych organizatorów szkoleń CME.

W związku z tym, w czerwcu każdego roku spółka Angelini publikuje dane dotyczące świadczeń przekazywanych na rzecz pracowników i organizacji służby zdrowia oraz działalności badawczo-rozwojowej za poprzedni rok. Dane publikowane są w ujęciu indywidualnym jedynie, jeżeli dany pracownik ochrony zdrowia wyraził na piśmie zgodę na przetwarzanie i publikowane jego danych. Jeżeli pracownik służby zdrowia nie podpisał takiej zgody, dane publikowane są w formie zagregowanej, zgodnie z szablonem zawartym w Załączniku 2 Kodeksu EFPIA.

Dalsze szczegóły znajdują się w uwagach metodologicznych dotyczących poszczególnych krajów, które można znaleźć wybierając z listy poszczególne kraje Angelini Industries.

 

Formularz z danymi dotyczącymi przekazanych świadczeń za rok 2020 >>

Formularz z danymi dotyczącymi przekazanych świadczeń za rok 2021 >>

Formularz z danymi dotyczącymi przekazanych świadczeń za rok 2022 >>

Wsparcie Organizacji Pacjentów w 2020 r. >>

Lista Organizacji Pacjentów wspieranych przez Angelini Pharma w 2021 r. >>

Lista Organizacji Pacjentów wspieranych przez Angelini Pharma w 2022 r. >>

Nota metodologiczna >>:

Kodeks przejrzystości INFARMA (Polska)

*Kodeks przejrzystości EFPIA