Aktualności

Testata Area News
  1. Published: 11 maj 2023

    Nowe terapie biologiczne w leczeniu padaczki - współpraca Angelini Pharma i JCR Pharmaceuticals

    Angelini Pharma i JCR Pharmaceuticals ogłosiły, że zawarły wyłączną globalną umowę dotyczącą rozwoju i komercjalizacji nowych terapii biologicznych, które wykorzystują J-Brain Cargo®, technologię przenikania przez barierę krew-mózg, w leczeniu padaczki z zastosowaniem nieujawnionych czynników efektorowych.