Onkologia

Scientific Update

Nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce. W ciągu ostatnich trzydziestu lat liczba zachorowań na nowotwory złośliwe wzrosła w Polsce ponad dwukrotnie. Dlatego ta dziedzina medycyny jest traktowana przez Angelini priorytetowo.

W ofercie Angelini Pharma znajdują się nowoczesne produkty stosowane zarówno w leczeniu guzów litych, takich jak rak nerki, jak też chorób rozrostowych układu krwiotwórczego - białaczek.

Rak nerki jest nowotworem rozwijającym się podstępnie, gdyż wczesne fazy choroby przebiegają praktycznie bezobjawowo. Dlatego ponad połowa przypadków guza w nerce jest stwierdzana w badaniu USG jamy brzusznej zleconego z zupełnie innych przyczyn niż onkologiczne.

Równie podstępnie rozwija się przewlekła białaczka szpikowa, która dzięki stosowanym obecnie terapiom coraz częściej staje się chorobą przewlekłą nie tylko z nazwy. Razem z ostrą białaczką limfoblastyczną uzyskuje coraz lepsze wyniki leczenia dzięki stosowaniu inhibitorów kinazy tyrozynowej.

W obu obszarach nowotworowych Angelini Pharma dysponuje nowoczesnymi, celowanymi molekularnie lekami trzeciej generacji, które wspierają terapię pacjentów onkologicznych.

W celu pełnego wykorzystania potencjału terapeutycznego leków przeciwnowotworowych, a także dla zapewnienia pacjentom jak najlepszej jakości życia podczas leczenia onkologicznego niezbędne jest stosowanie leków wspomagających.

Jako jedno z najbardziej uciążliwych powikłań leczenia nowotworów pacjenci wymieniają niewłaściwie kontrolowane nudności i wymioty wywołane chemioterapią. 

Firma Angelini również tutaj wspiera onkologów oferując najnowszej generacji leki antyemetogenne.