Zakłady produkcyjne

Sites

Zakłady produkcyjne

Angelini Pharma posiada pięć zakładów produkcyjnych, zlokalizowanych we włoskich miejscowościach Ankona, Aprilia i Casella, w Barcelonie (Hiszpania) oraz w Albany (stan Georgia, USA).

W Ankonie wytwarzane są gotowe produkty farmaceutyczne, w Aprilia powstają surowce farmaceutyczne, a zakłady w Casella specjalizują się w produkcji środków do dezynfekcji i sanityzacji. W zakładach w Barcelonie wytwarzane są suplementy diety, takie jak Pastillas Juanola, podczas gdy rozgrzewające kompresy ThermaCare® powstają w Albany.

We wszystkich zakładach wykorzystywane są najbardziej zaawansowane technologie oraz automatyczne systemy kontroli i nadzoru. Analiza i kontrola jakości, począwszy od etapu surowców, jest szczególnie rygorystyczna.

Kierownictwo Angelini Industries przyjęło politykę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, która jest w pełni zgodna z obowiązującym obecnie prawem i przepisami. Grupa stale dąży także do poprawy swojej skuteczności przy jednoczesnej ochronie środowiska oraz promowaniu zasad BHP w miejscu pracy.

Włoskie zakłady produkcyjne od lat posiadają certyfikaty jakości UNI EN ISO 9001:2015 i UNI EN ISO 13485:2016, a także wymagane zgodnie z prawem włoskim i międzynarodowym zezwolenia dotyczące produkcji leków, wyrobów medycznych, wyrobów medyczno-chirurgicznych oraz środków biobójczych.

Zakład w Albany jest zarejestrowany w FDA i posiada certyfikat ISO 13485.

Zakład w Hiszpanii uzyskał certyfikat UNE EN ISO 22000: 2005 w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS).

Trzy zakłady produkcyjne Angelini we Włoszech stanowią przykład w zakresie ochrony środowiska – od 2004 r. wszystkie dysponują certyfikatem UNI EN ISO 14001:2015. Grupa przeznaczyła spore nakłady na produkcję czystej energii, w tym na instalację fotowoltaiczną o mocy 1600 kW, nowoczesny system kogeneracyjny, nowe urządzenia odparowujące oraz generatory pary wodnej o wysokiej wydajności. Nowe technologie zintegrowano z automatycznym systemem zarządzania, który umożliwia optymalizację eksploatacji systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych do tworzenia mikroklimatów. Działania w zakresie ciągłego obniżania zużycia energii nadzoruje Zespół Zarządzania Energią. Dzięki wszystkim opisanym działaniom zakładom udało się zmniejszyć emisję CO2 o ponad 650 ton rocznie. Trzy włoskie zakłady produkcyjne od lat posiadają także certyfikat BS OHSAS 18001:2007 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a obecnie dążą do uzyskania nowego certyfikatu UNI EN ISO 45001:2018, który stanowi kolejny krok naprzód na drodze do zapewnienia pracownikom bezpiecznego i sprzyjającego zdrowiu miejsca pracy.

 

 1. Aprilia

  Całkowita powierzchnia: 70.000 m2

  Liczba pracowników: 185

  Wielkość produkcji: 300 ton i 140.000 litrów rocznie

  Produkuje aktywne składniki farmaceutyczne, zaawansowane półprodukty i oryginalne surowce Angelini

 2. Albany (ThermaCare®)

  Całkowita powierzchnia: 20. 000 m2

  Liczba pracowników: 126

  Wielkość produkcji: 80 milionów kompresów rocznie

  Produkuje kompresy rozgrzewające do zaawansowanej terapii bólu

 3. Casella

  Całkowita powierzchnia: 17.000 m2

  Liczba pracowników: 40

  Wielkość produkcji: 10 milionów litrów rocznie

  Produkuje środki dezynfekujące i odkażające Amuchina

 4. Ankona

  Całkowita powierzchnia: 177.000 m2

  Liczba pracowników: 750

  Wielkość produkcji: 150 milionów opakowań rocznie

  Wytwarza ciała stałe, niesterylne płyny i ciała półstałe