Angelini uzyskała certyfikat Top Employer 2022

Top Employer 2022 1030X302
  • Published: 21 sty 2022
  • Autori: Angelini Pharma
Już trzeci rok z rzędu Angelini Pharma została uznana za Najlepszego Pracodawcę w Europie. Włochy, Rosja, Hiszpania, Portugalia, Polska i Turcja to kraje, w których posiada certyfikat, a teraz po raz pierwszy Niemcy i Rumunia.

Certyfikat ten, wydany przez Top Employers Institute, przyznawany jest wszystkim firmom, które wyróżniają się w swoich praktykach HR i które tworzą inicjatywy zachęcające do rozwoju i dobrego samopoczucia swoich pracowników, gwarantując im najlepsze warunki pracy.

O tym ważnym osiągnięciu rozmawialiśmy z Eleonorą Perticarà, Talent, Development & People Engagement Manager w Angelini Pharma:

  1. W jaki sposób firma otrzymuje certyfikat Top Employer?

Jest to długi, złożony proces obejmujący drobiazgową analizę procesów HR, które przed walidacją są audytowane przez Top Employers.

Analizie poddawane są procesy w następujących obszarach: Steer, czyli wszystko, co związane ze strategią Biznesu, Ludzi i Przywództwa; Shape, który obejmuje organizację, cyfrowy HR i środowisko w miejscu pracy; Attract,  Develop  and  Engage, który odnosi się do podróży pracownika w firmie, począwszy od rekrutacji i wdrażania, a następnie wyników, rozwoju i szkoleń, do wynagrodzenia, samopoczucie i zaangażowanie; i wreszcie Unite, obszar związanyz kulturą i systemem wartości firmy, a także różnorodnością i integracją oraz zrównoważonym rozwojem.

 

  1. Co dalej?

Po analizie i walidacji otrzymujemy informacje zwrotne nie tylko na temat tego, czy uzyskaliśmy certyfikat,  ale także na temat naszych mocnych stron i procesów, które możemy ulepszyć. Po certyfikacji mamy 12 miesięcy na pracę nad wydajnością i innowacyjnością.

Cały proces jest doskonałą okazją do poprawy procesów HR i porównania naszych wyników z innymi firmami Top Employer w tej samej branży.

 

  1. Jakie były wyniki w tym roku? A co okazało się głównymi obszarami doskonałości?

Jesteśmy niezwykle dumni z tegorocznych wyników: w 5 z 6 procesów uzyskaliśmy wynik powyżej benchmarku. Nasze obszary doskonałości  to Strategy i Shape, a także AttractDevelop  i  Engage. Było to możliwe tylko dzięki zeszłorocznym pracom nad poprawą wszystkich procesów w Employee Experience, a ostatecznym celem było dostosowanie komunikatów przekazywanych zewnętrznym kandydatom i pracownikom oraz uczynienie ich spójnymi. Na przykład uruchomiliśmy inkluzywny, masowy proces badania i oceny sprawności uczenia się oraz promowaliśmy inicjatywy opieki nad ludźmi w celu poprawy samopoczucia fizycznego i psychicznego.

Obszar Unite jest tym, w którym nasze wyniki były słabsze, chociaż są wyższe niż w zeszłym roku. Inwestujemy znaczne środki w tym obszarze, przygotowując projekty na rzecz różnorodności, integracji i zrównoważonego rozwoju, co będzie głównym celem naszego zaangażowania również w przyszłości.

  

  1. Co sprawia, że jesteś najbardziej dumny z tego osiągnięcia, teraz w trzecim roku z rzędu?

Najbardziej dumni jesteśmy z faktu, że certyfikat ten potwierdza słuszność i siłę naszej strategii HR w Angelini Pharma, aby być Pracodawcą z Wyboru. Po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy firmą, która stawia ludzi na pierwszym miejscu jako kluczową strategię rozwoju, a to, że zostało to docenione poza firmą, a także napawa nas dumą.

 

  1. Czy promowałeś jakieś specjalne inicjatywy, aby utrzymać motywację i zaangażowanie pracowników w tych trudnych latach pandemii?

Jest tak wiele inicjatyw, które promowaliśmy, aby motywować i angażować naszych ludzi. Najbardziej znaczące, oparte na kilku wewnętrznych ankietach, które przeprowadziliśmy, było aktywne zaangażowanie wszystkich pracowników Angelini w tworzenie planów działania w celu nakreślenia przyszłości firmy. Ważne było również utrwalenie kultury opartej na zasługach, integracji i pragnieniu doskonałości, która stymulowała i wydobywała z naszego kapitału  ludzkiego to, co najlepsze.