Wyniki badania Trazodon Efektywność w Depresji (TED)

Banner 1440X500 20.01 Wyzszy
  • Published: 18 sty 2023

Angelini Pharma Polska realizuje swoją misję m.in. poprzez współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce.

Przykładem takiej współpracy jest umowa z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  zgodnie z którą nasza firma przekazała uczelni grant na realizację projektu badawczego „TED—Trazodone Efficacy in Depression: A Naturalistic Study on the Efficacy of Trazodone in an Extended-Release Formulation Compared to SSRIs in Patients with a Depressive Episode.”

Badanie to zostało rozpoczęte na początku 2022 roku, zaś w grudniu 2022 w czasopiśmie Brain Sciences zostały opublikowane jego wstępne wyniki.

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat rezultatów badania TED prosimy zapytać zaprzyjaźnionego lekarza psychiatrę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Mamy świadomość, jak istotnym problemem z perspektywy pacjenta, jego rodziny, środowiska pracy oraz całego społeczeństwa stanowi depresja. Dlatego wspólnie z lekarzami psychiatrami oraz lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej łączymy nasze wysiłki zmierzające do systematycznej poprawy jakości opieki nad chorymi z depresją.

Wierzymy, że wyniki badania TED skutecznie się do tego przyczynią.