Angelini Pharma Polska inicjuje kampanię społeczną "Wypalenie zawodowe na celowniku"

02
Czy zastanawiali się Państwo, jakie emocje i reakcje budzi hasło „wypalenie”? Zanim słowo to stało się tematem publicznych debat i pozanaukowych publikacji, w powszechnym rozumieniu plasowało się gdzieś pomiędzy „brakiem motywacji” a „zmarnowanym potencjałem”. Tak uważam.

Powiecie, że takie postawienie sprawy jest zbyt prowokacyjne. Cóż, zmiana zaczyna się często od konfrontacji… Trwająca już półtora roku p……a (słowo, którego nie należy wypowiadać głośno) uczyniła ze zdrowia psychicznego niezwykle ważne zagadnienie, także w środowisku pracy. Czy staliśmy się przez to bardziej kompetentni i sprawni w jego adresowaniu? Ujmijmy to tak: jesteśmy coraz lepsi, choć stanowczo powinniśmy zachować maksimum pokory wobec własnej niewiedzy.

Wypalenie towarzyszy nam od lat. Najwyższy czas na świadome zapobieganie tej chorobie oraz okazanie wsparcia wszystkim doświadczanym nią ludziom. Reprezentuję branżę farmaceutyczną, która na wypalenie zawodowe spogląda z wielu perspektyw. Najbardziej powszechna jest perspektywa pracowników i ich rodzin oraz kadry zarządzającej.

Współpracujemy także ze środowiskami naukowym i medycznym, z którymi mamy regularny i bliski kontakt. Oznacza to, że stykamy się nie tylko z wypaleniem i jego skutkami, ale także mniej lub bardziej trafną diagnozą. Ta ostatnia jest niezwykle ważna. Odwołując się do terminologii medycznej, postawienie prawidłowej diagnozy jest warunkiem niezbędnym do zastosowania skutecznej terapii i wdrożenia profilaktyki.

Kluczami do skutecznego przeciwdziałania wypaleniu i adresowaniu jego skutków są ewolucja środowiska oraz psychoedukacja. Na tych obszarach skupiamy swoje działania jako pracodawca, rozumiejąc, że to proces.

Badania dowodzą, że wsparcie społeczne w środowisku pracy jest czynnikiem silnie chroniącym.

Prewencja to także oddzielanie życia zawodowego od prywatnego. „Patologiczne rozedrganie ery łączności”, cytując Zygmunta Miłoszewskiego, nie pomaga w zachowaniu zdrowych proporcji.

Żyjemy pod presją wyników, w kulturze osiągania sukcesu i paradygmacie ciągłego wzrostu. Żyjemy w świecie ambicji i wysokiego zaangażowania, w rzeczywistości spychania na dalszy plan własnych potrzeb i zaburzonej równowagi w postrzeganiu swoich granic.

W codziennej praktyce przeciwdziałania wypaleniu obserwujmy siebie samych, swoich bliskich i współpracowników, rozmawiajmy i twórzmy środowisko wsparcia. Poza przejrzystym planem działań potrzeba nam dużo refleksji i zwykłej ludzkiej uważności.

 

Anna Mistewicz
dyrektor HR, członek zarządu Angelini Pharma Polska
interwent kryzysowy

------------------------------

Kampanię "Wypalenie zawodowe na celowniku" kierujemy do menedżerów, liderów opinii i do pracodawców, a także do pracowników chcących zrozumieć przyczyny i skutki syndromu wypalenia. 

Więcej szczegółów oraz aktualności związanych z kampanią znajdą Państwo: