Produkty

Products 1024X300

Ontozry

  • Obszary terapeutyczne: epilepsja
  • Substancja aktywna: cenobamat
  • Ontozry 12,5 mg tabletki oraz tabletki powlekane: 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg

    Klasyfikacja: cenobamate

    Szczegóły produktu leczniczego dostępne w pliku poniżej:

    Ontozry Chpl 070722