Zrównoważony rozwój

Sostenibilita (2)

Odpowiedzialność na poważnie

 

Najważniejszym priorytetem dla Angelini Industries jest niesienie pomocy pacjentom. Firma ma jednak przy tym świadomość o wiele szerszej odpowiedzialności – zgodnie ze swoim zobowiązaniem wobec akcjonariuszy zawartym w Kodeksie etyki, Angelini angażuje się w szeroką gamę inicjatyw społecznych w Europie i na całym świecie.

Firma jest głęboko zaangażowana na polu społecznym w inicjatywy charytatywne i związane z pozyskiwaniem funduszy, organizuje szeroko zakrojone programy dawstwa krwi, leków i żywności.

Edukacja to kolejna dziedzina, w której spółka Angelini jest bardzo aktywna, promując szkolenia dla studentów oraz organizując programy stypendialne.

Ciekawym przykładem jest realizowany niedawno projekt Innovonco w Hiszpanii – konkurs otwarty dla wszystkich zaangażowanych w opiekę nad pacjentami onkologicznymi. Uczestnicy zostali zaproszeni do przedstawienia bieżących lub planowanych projektów mających na celu poprawę jakości życia osób chorych na raka. Właśnie zakończyła się pierwsza edycja konkursu, a każdy z dwóch zwycięskich projektów otrzymał dotację w wysokości 6000 euro.

Kolejną trwającą inicjatywą skierowaną do studentów z Portugalii i Czech są Nagrody Uniwersyteckie Angelini. Obecnie realizowana jest dziesiąta edycja konkursu. Ma on zachęcić studentów do opracowania konkretnych projektów w zakresie ochrony zdrowia. Dotychczasowe zwycięskie projekty to m.in. chusteczki analityczne dla pacjentów poddawanych leczeniu paliatywnemu, których wyniki prezentowane są w aplikacji na smartfony; platforma informatyczna do lepszego zarządzania zasobami służby zdrowia oraz FixURself, wyrób medyczny, który łączy się z aplikacją na smartfon i doradza użytkownikowi w zakresie najlepszego leczenia kontuzji mięśniowych, do których doszło podczas uprawiania sportu.

Firma angażuje się również w sponsorowanie stowarzyszeń i fundacji, które pomagają ludziom napotykającym trudności lub znajdującym się w trudnej sytuacji.

W Polsce Angelini Pharma od lat współpracuje z Ogólnopolską Organizacją Kwiat Kobiecości, propagującą edukację z zakresu profilaktyki ginekologicznej i wspierającą kobiety zmagające się z rakiem szyjki macicy. W 2020 r. pod patronatem marki Tantum Rosa Angelini Pharma przeprowadziła krajowe badanie wiedzy o zdrowiu intymnym kobiet. Za każdą wypełnioną ankietę firma zobowiązała się przekazać wsparcie finansowe na rzecz fundacji.

Angelini Industries z oddaniem dąży do poprawy jakości życia pacjentów i jest sponsorem projektu Headway 2023 – europejskiej inicjatywy w zakresie zdrowia psychicznego. Headway 2023 to projekt powstały w wyniku współpracy Grupy Angelini i The European House-Ambrosetti, prestiżowego włoskiego think-tanku, który stymuluje debatę na temat polityk społecznych i dotyczących ochrony zdrowia w różnych krajach, zachęcając do przyjmowania innowacyjnych metod diagnozowania, leczenia i reintegracji społecznej. Ostatecznym celem jest unowocześnienie obecnego schematu postępowania w zaburzeniach psychicznych i ich leczenia, tak aby system opieki społecznej i zdrowotnej w każdym kraju mógł zagwarantować odpowiednie, skuteczne ścieżki opieki oraz pomocy, a jednocześnie promować lepszą jakość życia pacjentów i zachęcać do uzasadnionej integracji społecznej. Oczekuje się, że wywrze to także silny pozytywny wpływ na rodziny.

Ochrona środowiska nigdy wcześniej nie była równie ważna jak dziś, a zaangażowanie Grupy Angelini w tę kwestię odzwierciedla fakt, że wszystkie jej zakłady produkcyjne otrzymały certyfikat UNI EN ISO 14001:2015. Grupa dokonała znaczących inwestycji w zakresie czystych źródeł energii, a jej działania na rzecz ciągłego obniżania zużycia energii nadzoruje zespół ds. zarządzania energią. Dzięki wszystkim opisanym działaniom udało się zmniejszyć emisję CO2 o ponad 650 ton rocznie.

W ostatnim czasie w zakładzie produkcyjnym Angelini Industries w Ankonie wdrożono wysoce zaawansowany system oszczędzania energii. Monitoruje on i wykorzystuje sprzyjające warunki atmosferyczne na zewnątrz do ograniczenia chłodzenia wody używanej do klimatyzacji wnętrz. Jego wprowadzenie przełożyło się na imponujące oszczędności – zużycie energii spadło o ponad 830 MWh, a przy tym zaoszczędzono także 10 000 m3 wody pitnej rocznie.

Pion Projektowania Opakowań Angelini od 16 lat dąży do zmniejszenia negatywnego wpływu opakowań na środowisko, godząc „zielone” innowacje z wymogami w zakresie przechowywania i doskonalenia produktów. Waga i objętość opakowań zostały zmniejszone w celu optymalizacji logistyki transportowej, a co za tym idzie – ograniczenia zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzących ze spalin pojazdów mechanicznych. Na szeroką skalę wykorzystywane są także materiały z recyklingu.

Opakowania Angelini są obecnie zgodne z najbardziej rygorystycznymi międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.