Angelini Pharma partnerem II Kongresu Sekcji Padaczki Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Padaczka
  • Published: 12 gru 2022

Liczne audytorium neurologów leczących dzieci i dorosłych przyciągnęła konferencja zorganizowana 10 grudnia w formule online przez Termedia.

Wydarzeniu, którego partnerem została firma Angelini Pharma przewodniczył Prof. Konrad Rejdak.

W ciągu dnia eksperci podsumowali doniesienia z ostatnich lat oraz zaprezentowali nowości w diagnostyce i leczeniu epilepsji. Poruszonych zostało wiele aspektów klinicznych i społecznych tej choroby.

Licznym pytaniom uczestników skierowanych do klinicystów towarzyszyła ożywiona dyskusja. Na koniec konferencji Prof. Rejdak ogłosił nową publikację pt. „Diagnostyka i leczenie padaczki— rekomendacje Sekcji Padaczki Polskiego Towarzystwa Neurologicznego", zaktualizowaną m. in. o nowe leki.

W trakcie wykładów przewijały się informacje o najnowszym leku przeciwpadaczkowym - cenobamacie w aspekcie skuteczności i bezpieczeństwa terapii oraz możliwych interakcji międzylekowych. Poruszono temat jego dostępności oraz oczekiwanie na refundację leku w Polsce.

Odpowiadając na możliwe zapytania informujemy, iż lek Ontozry (cenobamat) jest już dostępny w Polsce od kwietnia br. i jest w trakcie procesu refundacyjnego.

Jego rejestracyjne wskazanie to stosowanie w leczeniu wspomagającym napadów ogniskowych ulegających albo nieulegających wtórnemu uogólnieniu u pacjentów dorosłych z padaczką, u których nie osiągnięto dostatecznej kontroli choroby pomimo zastosowania co najmniej dwóch przeciwpadaczkowych produktów leczniczych w przeszłości.

Firma Angelini Pharma jest również zaangażowana w kampanię społeczną „Nie jesteś sam. Nie jesteś sama.” na rzecz osób chorych na epilepsję, którą zainicjowała Fundacja NeuroPozytywni. Celem kampanii jest dostarczenie wiarygodnych informacji o chorobie i zmiana jej postrzegania w społeczeństwie.

Więcej informacji na stronie: www.padaczka.com